Servei de gestions en linia

Àrea de suport a l'usuari del servei de gestions en linia

Benvingut al suport d'ajuda del servei. Aquest texte ha estat elaborat amb la finalitat de respondre algunes de les preguntes bàsiques que vostè, com a usuari del servei, pot tenir sobre el funcionament del sistema de gestió online. Si vostè té alguna altra pregunta o incidència la resposta de la qual no pot trobar en aquest document de suport, si us plau contacti amb l'administrador a l'adreça webtecnic at ampamaristeslleida.cat.

Preguntes freqüents:
 1. Com funciona el procés d'inscripció a una activitat?
  El nostre sistema de gestions online disposa d'un protocol anti-spam. Aquest procediment es basa en un mecanisme de doble confirmació, previ a la inscripció en qualsevol activitat. Això implica que quan vostè o qualsevol altra persona (o màquina) omplena i envia el formulari d'inscripció usant la seva direcció de correu electrònic per a una activitat, el sistema automàticament afegeix la seva sol.licitud a un espai temporal a l'espera d'una verificació, la qual demana a través d'un enllaç inclòs en un correu electrònic. Si vostè per qualsevol raó no confirma la seva acció clicant en l'enllaç facilitat dins un temps establert, el sistema ho identifica com un spam i esborra la sol.licitud temporal. Si d'altra banda, vosté clica en l'enllaç facilitat per correu, el sistema mou la seva sol.licitud de la carpeta temporal a la carpeta d'inscripcions. En qualsevol cas, la data d'inscripció sempre és la data de confirmació, mai la de sol.licitud inicial. Si no rebeu el correu de confirmació, recordeu si us plau de verificar la carpeta de correu brossa del vostre gestor de correu email. Si necessiteu més detalls sobre aquest procediment, els podeu demanar a webtecnic at ampamaristeslleida.cat.
 2. Com em puc donar de baixa d'una activitat?
  Si vostè es vol donar de baixa d'una activitat, només cal que proporcioni l'adreça de correu electrònic que va usar per la inscripció. Un cop cursada la sol.licitud se li demanarà de quina activitat es vol donar de baixa, cas que solament en sigui una. Posteriorment es procedirà de manera paral.lela al procediment d'inscripció, demanant-li la confirmació a través d'un enllaç que se li enviarà per correu electrònic. La baixa d'una activitat comporta la renuncia a la plaça i a qualsevol llista d'espera que hi hagués, donat el cas que es tractés d'una activitat amb places limitades. Així doncs, un cop de baixa, el procediment s'hauria d'endegar des del començament.

  Correu electrònic:
 3. La meva sol.licitud online garanteix la meva inscripció final a l'activitat?
  El sistema no discrimina entre activitats. Simplement accepta inscripcions dins un termini establert. Si l'activitat té places il.limitades i està oberta a tota la comunitat educativa, es pot dir que la inscripció en linia seria definitiva. Altrament, si l'activitat està limitada a socis o bé té places limitades, la sol.licitud de l'activitat mitjançant el servei online NO garanteix la inscripció final a aquesta. És a dir: Un cop acabat el termini d'inscripció, correspondrà a l'AMPA Maristes Montserrat d'avaluar i verificar les sol.licituds rebudes segons les condicions de l'activitat programada. En aquest sentit, l'AMPA Maristes Montserrat de Lleida sempre es reserva el dret de rebutjar les sol.licituds; sigui per no complir amb les condicions de l'activitat, o bé perquè l'activitat té places limitades per qüestions d'aforament, disponibilitat o per raons pedagògiques.